78d666629ba724f0_1280_bags

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น 1

          หากพูดถึงการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น คงเป็นเรื่องที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน เพราะญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่ทุกคนรู้จัก ไม่เว้นแม้กระทั่งหนู ๆ ทั้งหลายที่มีฮีโร่ในดวงใจเป็นตัวการ์ตูนชื่อดัง ก็ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศญี่ปุ่นแทบทั้งสิ้น ดังหากมีโอกาสได้ไปทัวร์ญี่ปุ่นสักครั้ง คงสร้างความสุขให้กับทุกคนไม่น้อย

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

แต่การเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นนั้น มีหลายสิ่งที่ผู้เดินทางจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น โดยเฉพาะกับผู้ที่ทัวร์ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นเพื่อให้การทัวร์ญี่ปุ่นของคุณแฮปปี้และสะดวกราบรื่นที่สุด ผู้เดินทางจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น

  1. ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
  2. ระเบียบศุลกากร
  3. ระเบียบและการเดินทางขึ้นเครื่อง
  4. ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น
  5. การนำเข้าสิ่งของปลอดภาษีและสิ่งที่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้
  6. เกี่ยวกับเงินตรา เช็คและบัตรเครดิต
  7. การสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
  8. ภาษาง่าย ๆ ในการสื่อสาร
  9. ข้อควรระวังและสิ่งต้องห้าม
  10. ช่วงเวลา การเปิดและปิดให้บริการของร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผู้เดินทางทุกคนควรศึกษาก่อนการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่นและหากมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องดำเนินการ ก็ควรดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อให้การทัวร์ญี่ปุ่นของคุณ ๆ ทุกคนไม่พบกับอุปสรรค ปัญหา และเรื่องต่าง ๆ ที่อาจทำให้คุณทัวร์ญี่ปุ่นอย่างไม่สนุกและไม่แฮปปี้ได้นั่นเอง…